Sopimusehdot

Artikla 1 - Määritelmät

Näissä ehdot sovelletaan:

Heijastusaika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatin tai yrityksen palveluksessa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

päivä: kalenteripäivä;

Kesto tapahtuma: etäsopimus sarjaan tuotteita ja / tai palveluita, joiden toimitus- ja / tai ostovelvoite jakautuu ajan myötä;

Kestävä tietoväline: kaikki keinot, jotka antavat kuluttajalle tai yrittäjälle mahdollisuuden tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tulevaisuuden kuulemisen ja tallennetun tiedon muuttamatta jättämisen.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;

yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja / tai palveluita kuluttajille etäyhteyden kautta;

Etäsopimus: sopimus, jolla yrittäjän järjestämässä tuotteiden ja / tai palvelujen etämyyntijärjestelmän puitteissa sopimuksen tekemiseen asti käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestinnän tekniikkaa;

Etäviestinnän tekniikka: tarkoittaa, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja kauppias ovat samassa paikassa samaan aikaan.

Ehdot: nykyiset yrittäjän yleiset ehdot.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Pettadore (osa Achievd BV: tä)

Rijshoutstraat 4, 3361EV Sliedrecht

Sähköpostiosoite: info@pettadore.nl

Puhelinnumero:  + 31 (0) 6 42 29 20 65

Kauppakamarin numero: 76645207

ALV-tunnistenumero: NL860721504B01

3 artikla - Soveltamisala 

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin ja kaikkiin etäkauppasopimuksiin ja yrittäjän ja kuluttajan välisiin tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä tekstin Näiden yleisten edellytysten tehty kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoittanut, että yleiset ehdot yrittäjän nähdä ja ne lähetetään. Mahdollisimman pian maksutta kuluttajalle

Jos etäisyys sopimus tehdään sähköisesti huolimatta edellisessä kohdassa ja ennen etäsopimuksen tekemistä kirjallisina nämä ehdot on asetettu siten, että kuluttaja kuluttaja käytettävissä sähköisesti yksinkertaisella tavalla voidaan tallentaa pysyvällä välineellä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitettu, joilla yleiset olosuhteet voidaan ottaa ja että ne sähköisesti tai muulla lähetetään maksutta. Kuluttajan pyynnöstä sähköisesti

Siinä tapauksessa, että lisäksi näiden ehtojen tietyn tuotteen tai palvelun ehdot, toisen ja kolmannen kohdan säännöksiä sovelletaan ja kuluttajan ollessa ristiriitaisia ​​termejä aina luottaa sovellettavaan säännökseen, joka on hänelle suotuisampi 's.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen määräykset ovat milloin tahansa kokonaan tai osittain pätemättömiä tai mitättömiä, loput sopimuksesta ja nämä ehdot pysyvät voimassa ja kyseinen säännös korvataan viipymättä määräyksellä, jonka mukaan mahdollisimman paljon alkuperäisestä.

Tilannetta, jota ei ole säännelty näissä ehdoissa, on arvioitava näiden ehtojen hengessä.

Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräysten tulkinnasta tai sisällöstä on selitettävä näiden ehtojen hengessä.

4 artikla - Tarjous

Jos tarjous on määräaikainen tai ehdoilla, se on nimenomaisesti mainittava tarjouksessa.

Tarjous on ilman velvoitetta. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjolla olevista tuotteista ja / tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, nämä edustavat tarjottuja tuotteita ja / tai palveluita. Tarjouksen ilmeiset virheet tai virheet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat ohjeellisia, eivätkä ne voi johtaa korvauksiin tai sopimuksen irtisanomiseen.

Tuotteiden kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytössä olevat värit vastaavat tarkalleen tuotteiden todellisia värejä. 

Jokainen tarjous sisältää sellaisia ​​tietoja, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti:

hinta veroineen;

mahdolliset lähetyskustannukset;

tapa, jolla sopimus tehdään, ja mitkä toimenpiteet sitä varten vaaditaan;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano;

tarjouksen hyväksymisaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;

etäviestinnän nopeuden taso, jos etäviestinnän tekniikan käytöstä aiheutuvat kustannukset on laskettu muulla perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomainen perusnopeus;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen, ja jos on, miten kuluttaja voi tutustua sopimukseen;

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa tarjoamansa tiedot sopimuksen yhteydessä ja haluttaessa palauttaa ne;

muut kielet, joilla hollannin lisäksi sopimus voidaan tehdä;

elinkeinonharjoittajan toimintasäännöt ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto pidennetyn kaupan tapauksessa.

Valinnainen: saatavana olevat koot, värit, materiaalityypit.

5 artikla - Sopimus

Sopimus noudattaa kohdan säännösten 4, kotipaikka, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää niihin liittyvät ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi tarjouksen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen.

Jos sopimus on luotu sähköisesti, kauppias toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellakseen sähköisen tiedonsiirron ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, kauppias ryhtyvät asianmukaisiin turvatoimia.

Yrittäjä voi lain puitteissa ilmoittaa itselleen, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvollisuutensa, samoin kuin kaikki tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen perusteella hyvät syyt olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä perusteluin tai liittää toteutukseen erityisehtoja.

Yrittäjä lähettää tuotteen tai palvelun kanssa seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa niitä helposti käytettävälle kestävälle välineelle:

 1. yrittäjälaitoksen käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
 2. ehdot, joissa ja millä tavoin kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 3. tiedot takuista ja olemassa olevista palveluista oston jälkeen;
 4. näiden ehtojen 4 artiklaan 3 sisältyvät tiedot, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on jo toimittanut nämä tiedot kuluttajalle ennen sopimuksen täytäntöönpanoa;
 5. sopimuksen purkamista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.

Jos kyseessä on laajennettu liiketoimi, edellisen kappaleen säännös koskee vain ensimmäistä toimitusta.

Jokainen sopimus tehdään lykkäävin ehdoin, jos kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavana. 

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilmoittamatta syytä 30-päivien aikana. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä edustaja on vastaanottanut tuotteen yrittäjälle.

Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluako hän säilyttää tuotteen. Jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen kaikkien lisävarusteiden kanssa ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on tehtävä se 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta,  yrittäjän tiedoksi. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä / sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, asiakkaan on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi toimitustodistuksella. 

Jos asiakas ei ole ilmoittanut kappaleissa 2 ja 3 tarkoitettujen määräaikojen päättymisen jälkeen haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, Tuotetta ei ole palautettu yrittäjälle, osto on tosiasia. 

7 artikla - Kustannukset peruuttamisen yhteydessä 

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuluttajan vastuulla.

Jos kuluttaja on maksanut summan, yrittäjä palauttaa summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Tämä edellyttää, että verkkokauppias on jo vastaanottanut tuotteen tai että lopullinen palautus voidaan toimittaa vakuuttavasti.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden kuvattujen tuotteiden suhteen  kohdissa 2 ja 3. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen pätee vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selvästi tarjouksessa ainakin ajoissa sopimuksen tekemiseksi.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteille: 

 1. jotka yrittäjä on perustanut kuluttajan eritelmien mukaisesti;
 2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
 3. joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
 4. joka voi pilata tai ikääntyä nopeasti;
 5. joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden heilahteluista, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta;
 6. yksittäisille sanoma- ja aikakauslehdille;
 7. ääni- ja videotallenteisiin ja tietokoneohjelmiin, joiden kuluttaja on rikkonut sinetin.
 8. hygieniatuotteille, joiden kuluttaja on rikkinut sinetin.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraaville palveluille:

 1. jotka koskevat majoitus-, kuljetus-, ravintola-alan liiketoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa, joka suoritetaan tiettynä päivänä tai tietyn ajanjakson ajan;
 2. jonka toimitus on alkanut kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen takuuajan päättymistä;
 3. vedot ja arpajaiset.

9 artikla - Hinta

Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja / tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hintojen muutoksia.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa, yrityksesi tuotteita tai palveluja, joiden hinnat saattavat vaihdella rahoitusmarkkinoilla, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa, vaihtelevalla hinnat. Nämä vaihtelut ja se, että hintojen tavoitteita, on esitetty tarjous. 

Hinnankorotukset kuluessa 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännön tai säännösten perusteella.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja ainoastaan, jos elinkeinonharjoittaja on suostunut tähän ja: 

 1. nämä ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
 2. kuluttajalla on valtuudet peruuttaa sopimus päivästä, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Tuotteiden tai palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Kaikissa hinnoissa on tulostus- ja kirjoitusvirheitä. Tulostus- ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Tulostus- ja kirjoitusvirheissä yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta väärään hintaan. 

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja / tai palvelut noudattavat sopimusta, tarjouksessa esitettyjä eritelmiä, kohtuullisia vakaus- ja / tai käytettävyysvaatimuksia sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevia oikeussäännöksiä ja / tai hallituksen asetuksia. Jos sopimus on tehty, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin normaaliin käyttöön.

Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta laillisiin oikeuksiin ja väittää, että kuluttaja voi vedota yrittäjään vastaan ​​sopimuksen perusteella.

Virheistä tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteiden palauttamisen on oltava alkuperäisessä pakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa tehtaan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan ole koskaan vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kullekin yksittäiselle kuluttajan sovellukselle eikä neuvoista tuotteiden käyttöä tai käyttöä varten.

Takuu ei koske, jos:

Kuluttaja on korjannut ja / tai muokannut toimitetut tuotteet itse tai pyytänyt niitä korjaamaan ja / tai muokkaamaan kolmansia osapuolia;

Toimitetut tuotteet ovat alttiina epänormaalille olosuhteille tai niitä käsitellään muutoin huolimattomasti tai ne ovat yrittäjän ohjeiden vastaisia ​​ja / tai niitä on käsitelty pakkauksissa;

Vika johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, jotka hallitus on antanut tai aikoo asettaa käytettyjen materiaalien luonteen tai laadun suhteen. 

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yrittäjä ottaa suurimman mahdollisen varovaisuuden vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotteiden tilauksia.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Noudattamalla näiden yleisten ehtojen 4 artiklassa mainittua asiaa yhtiö toteuttaa hyväksytyt tilaukset asianmukaisella nopeudella, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman kustannuksia ja hänellä on oikeus korvaukseen.

Geval van ontindind -muodossa het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Jos tilatun tuotteen toimittaminen näyttää olevan mahdotonta, yrittäjä pyrkii toimittamaan vaihtoesineen saataville. Viimeistään toimitushetkellä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Vaihtoesineillä peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannukset ovat yrittäjän kustannuksella.

Tuotteiden vahingoittumis- ja / tai menetysriski on yrittäjällä, kunnes se on toimitettu kuluttajalle tai etukäteen nimitetylle edustajalle ja ilmoitettu yrittäjälle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

12 artikla - Kestokaupat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

ilmoitus

Kuluttaja voi irtisanoa määrittelemättömäksi ajaksi tehdyn sopimuksen, joka kattaa tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllisen toimituksen, milloin tahansa noudattaen sovittuja peruutussääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi irtisanoa määräajaksi tehdyn sopimuksen, joka kattaa tuotteiden (mukaan lukien sähkö) säännöllisen toimituksen, milloin tahansa tietyn ajanjakson loppuun mennessä noudattaen sovittuja peruutussääntöjä ja vähintään korkein kuukausi.

Kuluttaja voi edellisissä kohdissa mainitut sopimukset:

peruuttaa milloin tahansa, eikä rajoitu rajoittamaan peruuttamista tiettyyn aikaan tai tietyllä ajanjaksolla;

ainakin peruuttaa samalla tavalla kuin hän on tehnyt ne;

peruuta aina samalla peruutusajalla, jonka yrittäjä on itse määrännyt.

laajentaminen

Määräaikaiseksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkön) tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, ei voida uudistaa tai uudistaa hiljaisesti määräajaksi.

Toisin kuin edellisessä kappaleessa, määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu päivittäisten uutisten sekä viikkolehtien ja aikakauslehtien säännölliseen jakeluun, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja vastustaa tätä laajennettua sopimusta. voi päättää jatkamisen päättymisen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikaiseksi tehty sopimus, joka ulottuu tuotteiden tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, voidaan hiljaisesti uusia toistaiseksi, jos kuluttaja voi peruuttaa milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajan ja enintään kolme kuukautta, jos sopimus ulottuu säännölliseen, mutta vähemmän kuin kerran kuukaudessa, päivittäisten, uutis- ja viikkolehtien ja -lehtien toimittamiseen.

Rajoitetun ajan kestävää sopimusta päivä-, uutis- ja viikkolehtien ja aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta (kokeilujakso tai alkutilaus) ei jatketa ​​hiljaisesti ja se päättyy automaattisesti kokeilujakson tai esittelyjakson lopussa.

kallis

Jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi, kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua enintään yhden kuukauden peruutusaikana, jollei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus estä peruuttamista ennen sovitun keston päättymistä.

13 artikla - Maksaminen

Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan velkasummat on maksettava 7-työpäivien kuluessa 6-artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen voimassaoloaika alkaa, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus raportoida. Epätarkkuudet toimitettuja tai tietyn maksun välittömästi operaattorille

Jos kuluttaja ei maksa maksua, yrittäjällä on oikeus laillisilla rajoituksilla periä kuluttajalta etukäteen aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

14 artikla - Valitusmenettely

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on kuvattava kokonaisuudessaan ja selkeästi ja toimitettava yrittäjälle 7-päivinä sen jälkeen, kun kuluttaja on löytänyt viat.

Kantelut elinkeinonharjoittajalle vastataan päivästä, jona. Kuluessa 14 päivää Jos kantelu on ennakoitavissa pitempää käsittelyä, määräajassa 14 päivää vastasi vastaanottoilmoituksista ja osoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa. Yksityiskohtaisemman vastauksen

Jos kantelua ei voida ratkaista keskinäisessä kuulemisessa, syntyy riita, joka kuuluu riitojenratkaisumenettelyyn.

Valitus ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä ilmoita toisin kirjallisesti.

Jos yrittäjä havaitsee kantelun perustelluksi, sen valitsema yrittäjä tai toimitetut tuotteet korvataan tai korjataan maksutta.

15 artikla - Riidat

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Vaikka kuluttaja asuu ulkomailla.